Administratorem Państwa danych osobowych jest: Iskra Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych Spółka z o.o. 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Mielczarskiego 43, 25-709 Kielce lub e-mail: info@iskra-zmils.com.pl

Spółka będzie przestrzegała zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyłącznie takich danych, które okażą się niezbędne do realizacji celów, w których będą one przetwarzane.

 Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27/04/2016r" W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" , w szczególności podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit.b), art.6 ust. 1 lit.b),  art.6 ust. 1 lit.c) oraz art.6 ust 1  lit. f) RODO, bądź udzielona zgoda i przepisy prawa krajowego.